FAQ

Kontakt os og vi finder den bedste løsning til dig

Kan bølgeeternit uden asbest renses og males?:

Nej, kun asbestholdige bølgeeternit-tagplader er velegnet til behandlingen. Tagplader uden asbest holder simpelthen ikke. Haslev Tagrens anbefaler en anden tagbelægning end de nye bølgetagplader ved nylægning af tag.

Hvorfor algebehandling?:

Algebehandling fjerner smuds og grønne belægninger over tid. Det arbejder over 5 -6 måneder. Du holder taget fri fra mosdannelser der som bekendt holder på fugten og dermed medvirker til frostskader. Taget holdes rent og pænt og husets ”sundhedsudtryk” styrkes og værdien bedres. På sigt sparer du mange penge ved at vedligeholde dit tag.

Hvor tit skal der algebehandles?:

Når taget er rent eventuelt efter rensning og maling, eller ved en gentagende algebehandling der har fået bund i behandlingen – er det nok med en vedligeholdelsesbehandling hvert andet år for at holde det rent og algefri.

Hvad koster en algebehandling?:

Tagflader op til 300 m2 og max 3 m. til tagfod koster kr. 1.200,- + moms (kr. 1.500,-).
Ved abonnement koster det kr. 1.000,- + moms (kr. 1.250,- ). Udgiften er lille set i forhold til de besparelser du opnår på sigt ved at vedligeholde dit tag.

FAQ - algebehandling

Kontakt os idag